اولین سنگ را کسی بزند که گناه نکرده باشد

0
117

یاد داستانی افتادم که شاید لازم باشه هر روز برای خیلیامون بازگو بشه

عده ای به همراه یک زن نزد حضرت عیسی رفته و به حضرت عیسی (ع) گفتن این زن زناکاره و باید مجازات بشه. باید سنگسار بشه تا کسی این گناه رو تکرار نکنه و درس عبرتی بشه برای دیگران

حضرت عیسی (ع) پس از اندکی مکس و نگاه به حاضربن فرمودند اولین سنگ را کسی بزند که خود گناه نکرده است. 

همین جمله کافی بود تا دهان همه بسته بسه و اونجا رو ترک کنند

حالا قرار نیست از یه آدم گناهکار دفاع کنیم

اما کسی که دستت آلوده ی گناه و فریب و دروغ و نیرنگ و خیانت و حق الناسه، دهان تو در برابر مشکلات بابد بسته بمونه

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید